6 lutego 2019
Gąsawa, "Pasja Bez Imitacji"

Skierowany do młodzieży projekt “Pasja Bez Imitacji” łączący cechy muzyczne i profilaktyczne.